DiakESZ_Logo

Immár 40 éves
foglalkoztatási forma

DiakESZ_Logo

Szövetségünknek 17 iskolaszövetkezet a tagja

DiakESZ_Logo

Évi 120
ezer dolgozó diák a szövetség tagjain keresztül

Passzív hallgató - diákmunka
Passzív hallgatók is vállalhassanak diákmunkát
Tovább
További hírek
Jogsegély
Jogsegély az ilovediakmunka.hu károsultjainak
Tovább
Nyári időszak közeledik
Közeledik a főszezon Nyári időszak közeledik melyben lehet meg fogunk sülni....kezdeti lépések esetén lehetséges neked minden alkalommal hogy el kell menned ebédelni minden alkalommal hogy el kell me
Tovább
Nyitottak voltak az NGM munkatársai
ISZOSZ-DiákÉSZ-MMOSZ-SZTMSZ: Nyitottak voltak az NGM munkatársai
Tovább

Iskolaszövetkezet mint az öngondoskodás
és
a munkatapasztalat-szerzés hatékony eszköze

Bővebben
Iskolaszövetkezetekről

Az iskolaszövetkezetek célja és tevékenysége

Az iskolaszövetkezetetek célja, hogy nappali tagozatos diák (tanuló/hallgató) tagjai (tulajdonosai) számára a tanulmányi időbeosztásukhoz alkalmazkodó munkalehetőségek szervezésével segítse anyagi helyzetük javítását és későbbi elhelyezkedésüket támogató munkatapasztalat-szerzésüket.

Az iskolaszövetkezet piaci partnerei (megbízók/megrendelők) igényei szerinti részfeladatokat vállal fel, és azt tagjaival, saját irányítással, de a partner szakmai felügyelete mellett látja el, legtöbbször a partner telephelyén.

Az iskolaszövetkezet nem közvetít, és nem kölcsönöz munkaerőt.

Törvényben rögzített formai kötöttségek

Csak szövetkezeti formában, az öngondoskodás elvének és a tagok demokratikus jogainak betartásával működhet.

Tagsága legalább 85%-ban nappali tagozatos diákokból (tanulók és hallgatók) áll.

Oktatási intézmény alapító tagságával jöhet csak létre (befogadó intézmény).

Alapszabályban kell rögzíteni a szövetkezet és az oktatási intézmény kapcsolatát.

A felügyelő bizottságnak kötelezően tagja kell legyen az oktatási intézmény és annak fenntartója egy-egy képviselője.

Az iskolaszövetkezetnek nem lehet befektető tagja.

Nyereségéből alapszabályban meghatározott szociális, kulturális és oktatási célra közösségi alapot kell képeznie.

Értékek

Legális munkavégzési forma, adózott bérkifizetés

A fekete munka arányát jelentősen csökkentő piaci tényező

Könnyebb elhelyezkedés és beilleszkedés a tanulmányokat követően

Öngondoskodás kialakítás a tagokban

Munkatapasztalat-szerzési és kapcsolatépítési lehetőség

Változatos, a tanulmányi elfoglaltságok időbeosztásához alkalmazkodó munkalehetőségek

Legmagasabb nettó jövedelemhányad

Garanciák

Oktatási intézmény felügyelete (alapító tag, felügyelő bizottságban két képviselő), pedagógiai értékvédelem

Ellenőrzött, biztonságos munkavégzési helyek

Huszonhat éve működő, letisztult, a hatóságok által rendszeresen ellenőrzött tevékenység

A piaci szereplők által elfogadott, és a diákok életébe, szocializációjába és költségvetésébe beépült rendszer

Önrendelkezés és belső demokrácia

Biztonságos diákmunka

Magyarországon évente átlagosan 180-200 ezer diák vállal valamilyen alkalmi munkát, ezek jelentős része, legalább 130.000 fő iskolaszövetkezetben. 2009 nyarán is országszerte több tízezer diák kereste a nyári munka végzésének lehetőségét. A szerencsésebbek és felkészültebbek talán már túl is vannak első munkanapjaikon.

A pénzkeresést célul kitűző, de a munkavégzés jogszabályi feltételeit nem ismerő, és azt a munkáltatón számon nem kérő fiatalok könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. A közép- és főiskolások valamint az egyetemisták között számtalan történet terjeng szezon végén nem fizető lacikonyhásról vagy a diáknak kizárólag számla ellenében, annak hiányában gyümölcsben fizető dinnyeárusról.

A diákok nyári szünetben és tanulmányi időszakban egyaránt bonyolítható foglalkoztatásának a legbiztonságosabb és legnépszerűbb lehetősége az iskolaszövetkezetekben végzett munka: a szövetkezetek működését az EU irányelveinek is megfelelő szövetkezeti törvény szabályozza: van megkötött munkaszerződés , munkabiztonsági oktatás, folyamatos szakmai felügyelet, és ellenőrzöttek a munkavégzés körülményei.

Néhány általános információ az iskolaszövetkezetekről: szünidőben 15 éves kortól, tanulmányi időben legalább 16 éves kortól vállalhatnak a fiatalok munkát. Felső korhatár nincs, de jellemzően a 17 és 25 év közötti fiatalok keresik ily módon az anyagi boldogulás lehetőségét. Általában nagy cégek, multinacionális vállalatok megrendelésére végeznek el könnyű fizikai munkákat, de az idegenvezetéstől az adatrögzítésen keresztül a tolmácsolásig szinte minden szakmai tevékenységet el tudnak látni. Az iskolaszövetkezetek átjárhatóak, egy diák akár több szövetkezetnek is tagja lehet.

Az iskolaszövetkezetekről érdemes tudni, hogy azok az EU-konform szövetkezeti törvény előírásai szerint működő, teljes önkormányzati és gazdasági önállósággal rendelkező gazdálkodó szervezetek, melyek tagjaiknak nem csak egyszerűen munkát adnak, és bért fizetnek, hanem a tagok érdekvédelemben és egyéb juttatásokban, kedvezményekben is részesülnek, tehát nem áll fenn a hagyományos munkáltató-munkavállaló érdekellentét és munkavállalói kiszolgáltatottság.

A mindenkori oktatáspolitika kiemelt fontosságúnak tekinti a diákok munka világába történő átvezetésének segítését. Az iskolaszövetkezetek azon túl, hogy legális pénzkereseti lehetőséget biztosítva a diákoknak, terheket vesznek le a szülők és az állam válláról, a munkavégzéshez kapcsolódó szabályokat is megtanulják, és megismerik az ezzel járó felelősséget is, így tanulmányaik végeztével gyakorlottabban, ezáltal versenyképesebben léphetnek ki az "igazi" munkaerő-piacra. Nagy érték ez egy olyan Magyarországon, ahol a pályakezdő munkanélküliek aránya háromszorosa a munkanélküliek arányának.

Köztudott, hogy a diákok iskolaszövetkezetükben végzett keresményük több mint 60%-át közvetlenül vagy közvetve tanulmányaikkal kapcsolatos kiadásokra (könyv, albérlet, vizsgadíjak stb.) költik. Ez is mutatja, hogy az iskolaszövetkezetek társadalmi szerepvállalása megkérdőjelezhetetlen.

A Diák Ész, mint az iskolaszövetkezeteket összefogó társadalmi szervezet, egyik fő céljának tekinti a diákvállalkozások működési feltételeinek folyamatos javítását, az iskolaszövetkezetekben végzett munka folyamatos szakmai kontrolljának biztosítását. A Diák Ész tagszervezetei - köztük a hat legnagyobb létszámban foglalkoztató iskolaszövetkezet - a munkavédelmi és munkabiztonsági szabályoknak megfelelően, a törvényes munka- és pihenőidők betartásával, nagy gondossággal és odafigyeléssel biztosítanak munkát tagjaiknak.

Összefoglalva tehát az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás biztonságos, stabil és rugalmas:

 • biztonságos foglalkoztatás, mert
  • törvényes,
  • ellenőrzött,
  • kiszámítható,
 • stabil foglalkoztatás, mert
  • az Európai Unió elismeri,
  • az állam támogatja,
  • a feketemunka lehetősége kizárt,
 • rugalmas foglalkoztatás, mert
  • a cégek igényeire épül,
  • a tanulmányi szempontok elsődlegességét figyelembe veszi,
  • egész- vagy részmunkaidős, alkalmi vagy rendszeres jövedelemszerzési lehetőséget kínál.

A DiákÉSZ küldetése

Tagjaink diákok által, oktatási intézmények közreműködésével alapított iskolaszövetkezetek, amelyek a tagjaik számára szerveznek munkalehetőségeket. Magyarországon közel nyolcvan iskolaszövetkezet működik, melyek közül tizenegy tagja a szövetségünknek. Ennek a tizenegy iskolaszövetkezetnek összesen több mint százezer tagja van.

Ez a taglétszám azzal a felelősséggel ruház fel minket, hogy az iskolaszövetkezetek több mint huszonöt éves működése alatt kialakult társadalmi hasznosság megőrzése felett őrködjünk azért, hogy ez a rendszer

A DIÁKÉSZ tevékenység, és az elmúlt években elért eredményeink nem csak tagjaink, hanem a teljes iskolaszövetkezeti szféra érdekeit szolgálták és szolgálják ma is.

Elnökség tagjai

elnök
dr. Fiák István
főtitkár
Majzik Nándor
alelnök
Ignácz Béla
alelnök
Marosi László
alelnök
Szijj György

A diákÉSZ tagjai