ismertető

A DiákÉSZ üdvözli a Kormány pozitív döntését a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

2018.01.02 A DiákÉSZ üdvözli, hogy a Kormány a 488/2017. (XII.29.) Korm. rendelet megalkotásával döntött a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről. A DiákÉSZ 2017. október 2-án fordult Kövér Lászlóhoz, az Országgyűlés elnökéhez és Orbán Viktorhoz, Magyarország Kormányának miniszterelnökéhez, s kérte, hogy a Czeglédy-ügy diák károsultjain valamilyen állami eszközzel szíveskedjen az Országgyűlés és a Kormány segíteni – tekintve, hogy sem a károkozó Czeglédy Csaba és üzlettársai, sem Czeglédy Csaba politikai közössége többszöri felhívás ellenére sem volt hajlandó segíteni a Czeglédy Csaba és üzlettársai miatt bajba került iskolaszövetkezeti diákokon.

 

A DiákÉSZ a károsultak nevében köszöni, hogy az Országgyűlés példás gyorsasággal 2017. november 14-én országgyűlési határozatot hozott a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről, amelyben az Országgyűlés felkérte a Kormányt arra, hogy tegyen lépéseket a kárt szenvedett fiatalok és nyugdíjasok számára az őket megillető, ki nem fizetett jövedelmek rendkívüli és méltányosságon alapuló, lehető leggyorsabb, a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű kárrendezés érdekében.

A DiákÉSZ a károsultak nevében köszöni, hogy a Kormány a 488/2017. (XII.29.) Korm. rendelet elfogadásával eleget tett az Országgyűlés felkérésének, s döntött a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről a legkiszolgáltatottabbak közé tartozó fiatal és nyugdíjas munkavállalók védelme, a bűncselekményekből eredő károk enyhítése, a Czeglédy-ügy egyedi esetétől eltekintve példaértékűen működő iskolaszövetkezeti szektorba vetett bizalom helyreállítása, továbbá a fiatalok munkaalapú társadalomba történő integrálódásának elősegítése érdekében.

Kik jogosultak az állami kárrendezésre?

1. Akik 2017. május 01. és június 30. között a Human Operator Zrt., annak tulajdonosa, vezető tisztségviselője közvetlen vagy közvetett közreműködésével szervezett munkavégzésben és feladatteljesítésben vettek részt és ezen jogviszonyukból fakadóan a részükre ki nem fizetett ellenszolgáltatás miatt követelésük áll fenn, s ezen követelésüket sem büntető-, sem polgári eljárásban ezidáig még nem érvényesítették. Tehát nem csak a Human Operator Zrt. irányítása alatt működő iskolaszövetkezetben dolgozó diákok, hanem a Human Operator Zrt. cégcsoportnál dolgozó felnőttek és nyugdíjasok is jogosultak az állami kárrendezésre, amennyiben nem kapták meg a 2017. május 01. és június 30. között ledolgozott munkájuk ellenértékét.

2. Akik követelésük alapjául szolgáló feladatteljesítésre irányuló jogviszonya a Human Operator Zrt-vel érvényesen nem jött létre, azonban tényleges feladatteljesítés igazolhatóan történt.

Hol kérhetik a jogosultak az állami kárrendezést?

Személyesen a kérelmező lakhelye szerint illetékes kormányhivatalnál vagy bármelyik kormányablakban.

Mikortól kérhetik a jogosultak az állami kárrendezést?

2018. január 15-től kérhetik.

Meddig kérhetik a jogosultak az állami kárrendezést?

2018. február 28-ig kérhetik, mely jogvesztő határidő. 

Milyen iratokat kell csatolni a kérelemhez?

1. Az állami kárrendezés iránti kérelemhez csatolni kell valamennyi, a jogosult rendelkezésére álló, a jogosultságát alátámasztó írásbeli dokumentumot, különösen a feladatteljesítésre irányuló jogviszonya fennállására, annak jellegére, időtartamára és a feladatteljesítés helyére, valamint a követelésére vonatkozó dokumentumokat.

2. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kifizetés módjáról arra az esetre, amennyiben kárrendezésben részesül.

3. Amennyiben a kérelmező az 1.) pont szerinti jogosultságot alátámasztó írásbeli dokumentummal nem rendelkezik, a hiányzó dokumentumokat a kérelmező egyoldalú nyilatkozata pótolja. Ez esetben a nyilatkozatnak ki kell terjednie az 1.) pont szerinti körülményekre.

Mikor kerül kifizetésre az állami kárrendezés?

Amennyiben a kormányhivatal megállapítja a kérelmező jogosultságát az állami kárrendezésre, úgy döntésében rendelkezik az állami kárrendezés összegéről, s a véglegessé vált döntését kifizetés céljából megküldi a Magyar Államkincstárnak.

A Magyar Államkincstár a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül gondoskodik az állami kárrendezésnek a jogosult részére történő kifizetéséről.

Háttér

http://magyarközlöny.hu/permanent/68/689a668adbebd45b4f640eadb85a5b25173d8910/MK_17_231.pdf

További információ, sajtókapcsolat

Holub Katalin (+36 20 922 6431)


« vissza